Asset Plus
Asset Plus mundëson menaxhimin e kontabilitetit online. Ska rëndësi se ku ndodhesh!

Vendi më i mirë për të marrë vendimin e duhur në zgjidhjen e shërbimeve të kontabilitetit!

Nëse menaxhimi i librave te biznesit tuaj nuk është ne drejtimin e duhur, atëherë kërkoni ndihmën tonë. Ne punojmë që ju të jeni të sigurte se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht situatën tuaj aktuale, në mënyrë që ju të mund të fokusoheni në biznesin tuaj në vend që të merreni me librat. Ne ju sigurojmë qe shërbimet e kontabilitetit kryhen ne përputhje te plote me Standardet Ndërkombëtare te kontabilitetit dhe ligjeve fiskale te aplikuara ne Republikën e Kosovës.
Our Blog

Latest Updates

Sipas Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK), qëllimi i raportimit financiar është “për të dhënë informacion në lidhje me pozitën financiare, performancën dhe ndryshimet në gjendjen financiare të një ndërmarrje që është i dobishëm për një gamë të gjerë të përdoruesve në marrjen e vendimeve ekonomike.” Raportimi financiar është i rëndësishëm sepse ndihmon për… Read More

Continue Reading

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi Publikuar më October 11, 2016 15:51

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj Marrëveshje është që përmes bashkëpunimit ndërinstitucional të rritet efikasiteti, saktësia, transparenca dhe disiplina e raportimit financiar nga ana e ndërmarrjeve biznesore, të cilat sipas kërkesave ligjore të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe… Read More

Continue Reading

Kanë mbetur edhe shtatë ditë pune për të përfituar nga ligji për faljen e borxheve nga institucioneve dhe ndërmarrjeve publike. Ligji parasheh faljen e borxheve deri më dhjetor 2008, duke shlyer borxhet nga fillimi i vitit 2009, deri në fund të vitit 2014. Personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri… Read More

Continue Reading
Raportimi Financiar

Menaxhimi i Kontabilitetit

01_collaboration

Shërbimet online, kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve nga distanaca. Shërbimet online përfshijnë: konsulencën përmes telefonit, emailit, dërgimin e formafe përmes emailit, deklarimet në Administratën Tatimore të Kosovës, raportet peridike.

banner2

Asset Plus LLC punëson profesionistë me njohuri dhe me iniciativë, si dhe të rinj të aftë që realizojnë punë dinamike dhe me përgjegjësi në industrinë e shërbimeve të Auditimit, Kontabilitetit, Konsulencës, Menaxhimit, Ligjeve Fiskale dhe shërbimet tjera të lidhura me biznesin.

Skema-KKRF-AP

Asset Plus LLC vepron në përputhje të plotë me ligjet të cilat janë fuqi, me theks të veçantë me ligjet të cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosovës, Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar, Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Tregtisë, etj.

ASSET PLUSS_1

Tarfia për ofrim e shërbimeve të listuara në linkun “Shërbimet” është e ndryshueshme, varësisht nga statusi i biznesit, aktiviteti i biznesit, qarkullimi vjetor i biznesit, numri i të punësuarve në biznes, vlera e mjeteve kryesore të biznesit, transaksionet bankare, ditari i arkës, etj.

Pse duhet të vendosni për Asset Plus

Përparësitë e përdorimit të Shërbimeve Tona!

%d bloggers like this: