Asset Plus
Asset Plus mundëson menaxhimin e kontabilitetit online. Ska rëndësi se ku ndodhesh!

Vendi më i mirë për të marrë vendimin e duhur në zgjidhjen e shërbimeve të kontabilitetit!

Nëse menaxhimi i librave te biznesit tuaj nuk është ne drejtimin e duhur, atëherë kërkoni ndihmën tonë. Ne punojmë që ju të jeni të sigurte se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht situatën tuaj aktuale, në mënyrë që ju të mund të fokusoheni në biznesin tuaj në vend që të merreni me librat. Ne ju sigurojmë qe shërbimet e kontabilitetit kryhen ne përputhje te plote me Standardet Ndërkombëtare te kontabilitetit dhe ligjeve fiskale te aplikuara ne Republikën e Kosovës.
Our Blog

Latest Updates

Sipas Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK), qëllimi i raportimit financiar është “për të dhënë informacion në lidhje me pozitën financiare, performancën dhe ndryshimet në gjendjen financiare të një ndërmarrje që është i dobishëm për një gamë të gjerë të përdoruesve në marrjen e vendimeve ekonomike.” Raportimi financiar është i rëndësishëm sepse ndihmon për… Read More

Continue Reading

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi Publikuar më October 11, 2016 15:51

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj Marrëveshje është që përmes bashkëpunimit ndërinstitucional të rritet efikasiteti, saktësia, transparenca dhe disiplina e raportimit financiar nga ana e ndërmarrjeve biznesore, të cilat sipas kërkesave ligjore të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe… Read More

Continue Reading

Kanë mbetur edhe shtatë ditë pune për të përfituar nga ligji për faljen e borxheve nga institucioneve dhe ndërmarrjeve publike. Ligji parasheh faljen e borxheve deri më dhjetor 2008, duke shlyer borxhet nga fillimi i vitit 2009, deri në fund të vitit 2014. Personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri… Read More

Continue Reading
Raportimi Financiar

Menaxhimi i Kontabilitetit

banner2

Asset Plus LLC punëson profesionistë me njohuri dhe me iniciativë, si dhe të rinj të aftë që realizojnë punë dinamike dhe me përgjegjësi në industrinë e shërbimeve të Auditimit, Kontabilitetit, Konsulencës, Menaxhimit, Ligjeve Fiskale dhe shërbimet tjera të lidhura me biznesin.

01_collaboration

Shërbimet online, kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve nga distanaca. Shërbimet online përfshijnë: konsulencën përmes telefonit, emailit, dërgimin e formafe përmes emailit, deklarimet në Administratën Tatimore të Kosovës, raportet peridike.

ASSET PLUSS_1

Tarfia për ofrim e shërbimeve të listuara në linkun “Shërbimet” është e ndryshueshme, varësisht nga statusi i biznesit, aktiviteti i biznesit, qarkullimi vjetor i biznesit, numri i të punësuarve në biznes, vlera e mjeteve kryesore të biznesit, transaksionet bankare, ditari i arkës, etj.

Skema-KKRF-AP

Asset Plus LLC vepron në përputhje të plotë me ligjet të cilat janë fuqi, me theks të veçantë me ligjet të cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosovës, Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar, Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Tregtisë, etj.

Pse duhet të vendosni për Asset Plus

Përparësitë e përdorimit të Shërbimeve Tona!

%d bloggers like this: