Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik!

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik!

Publikuar më April 26, 2016 07:58

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Tani ofron edhe një shërbim të ri elektronik “on-line”, ku përmes ueb-faqes së ATK-së, me rastin e deklarimit dhe pagesës së Tatimit në Paga dhe Kontributeve Pensionale, sistemi EDI, mundëson:

  1. Deklarimin dhe pagesën e Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale
  2. Deklarimin dhe pagesën, vetëm të Tatimit në Paga
  3. Deklarimin dhe pagesën, vetëm të Kontributit Pensional
  4. Deklarimin me zero
  5. Deklarimin me pagë zero

(more…)