Njoftim për tatimpagues – Korrigjimi i deklaratës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar Publikuar më July 21, 2016 09:57

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit, të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë korrigjime të deklaratës së TVSH-së, se këto korrigjime mund t’i bëjnë përmes Sistemit Elektronik – EDI dhe në zyrat përkatëse regjionale të ATK-së. Korrigjimi i deklaratës së TVSH-së, për tre (3) vitet e fundit, përmes Sistemit Elektronik – EDI, mund… Read More