Kush është ndërmarrësi?

Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste (- American Heritage Dictionary) Çka është saktësisht ndërmarrësi? Në gjuhën angleze kjo fjalë është e huazuar nga gjuha frënge “entrepreneurship”, dhe në fjalor përkufizohet si “Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste”1 Fjalori sugjeron shpjegim më kolorit, me… Read More

Karakteristikat e ndërmarrësit të suksesshëm

Përkufizimi i mësimit për ndërmarrësi Në nivelin fillor, rritja e cilësive, siç janë kreativiteti dhe shpirti i iniciativës, ndihmon në zhvillimin e qëndrimeve për ndërmarrësi. Kjo bëhet më së miri nëpërmjet mësimit aktiv, që bazohet në kureshtjen e natyrshme të fëmijëve. Për më tepër, mësimi për shoqërinë, duhet të përfshijë gjithashtu njohuritë e hershme dhe… Read More