Asset Plus LLC eshte perfaqesues i autorizuar per perdorimin e Sistemit te Avancuar te Kontabilitetit Online. http://www.planetaccounting.org

Në dispozicion nga 01.09.2018 – Verzioni testues

Në dispozicion nga 01.01.2019 – Verzion i ploteall_devices

Mire se vini ne boten e Sistemit të Avancuar të Kontabilitetit Online

PLANET ACCOUNTING

Te gjitha ne nje vend

Lehte për tu përdorur

Në dispozicion kudo, në çdo kohë!

Online – desktop – mobil – tablet 

Vendi më i mirë për të marrë vendimin e duhur në zgjidhjen e softuerit të kontabilitetit!

Misioni i jonë është i thjeshtë: Të ju ndihmojmë juve të bëni zgjidhjen e duhur të softuerit të kontabilitetit. Sistemi i Avancuar i Kontabilitetit Online PLANET ACCOUNTING është një softuer i kompletuar i kontabilitetit në përputhje me Legjislacionin Fiskal të Repulikës së Kosovë, Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Mundëson menaxhimin online në kohë reale të biznesit tuaj, pa marrë parasysh se sa njësi/degë apo depo keni në distancë.

Shumë gjuhë

PLANET  ju mundëson të shtoni edhe një gjuhë tjetër që ju nevojitet..

Lehtë i përdorshëm

PLANET  ka ndërfaqe shumë të thjeshtë për përdoruesit që është tepër intuitive dhe i lehtë për të naviguar..

Shumë Përdorimsh

PLANET  mundëson hapjen pa kufi të kompanive, degëve, departamenteve, gjuhëve, valutave dhe përdoruesve.

Vendimë të shpejta dhe të mira

PLANET operon në kohë reale, kështu që ju gjithmon e keni mundësin e qasjes së shpejtë në të dhënat e kompanisë!

Modulet……

PLANET përfshin komplet sistemin bazik të kontabiltetit dhe funksionalitetin që ju do të prisni nga një paketë komerciale,.PLANET është sistem i integruar kontabiliteti që mundëson nxjerrjen e shpejtë dhe të saktë të informatave financiare dhe i mundëson klientit që të ketë kontroll të plotë mbi financat e tij. PLANET kombinon thjeshtësinë, shpejtësinë dhe saktësinë duke ofruar një sistem kompleks që e  bënë menaxhimin e kontabilitetit, financave dhe tërë kompanisë në mënyrë shumë më efektive.

PLANET është i ndërtuar prej moduleve  si në vijim:

 • Inventari
 • Kërkesat
 • Ofertat
 • Porositë
 • Projektet
 • Blerjet 
 • Dogana
 • Depo doganore
 • Shitjet 
 • Agjentët e shitjes
 • Pagesat
 • Libri kryesor    
 • Raportet & Analizat    
 • Administrimi
 • Prodhimi
 • Mjetet  themelore      
 • Pagat       
 • Burimet njerëzore
 • POS
 • Ndërtimi
 • Hoteleria    
 • Mobile     
 • CRM           
 • Kalendari    
 • Smart
 • Administrata Tatimore
 • Keshilli i Kosoves per Raportim Financiar

Në dispozicion kudo, në çdo kohë!

Nëse keni kërkesa specifike për aktivitetin e biznesit tuaj, ju lutem shkruani në email.

all in one