Skema-KKRF-AP

Asset Plus LLC vepron në përputhje të plotë me ligjet të cilat janë fuqi, me theks të veçantë me ligjet të cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosovës, Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar, Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Tregtisë, etj.

Skema-2016

 

Skema e Menaxhimit dhe Raportimit Financiar